Akademiet.Online

Kompetenceudvikling og coaching i øjenhøjde


Hos Akademiet.online er målet at skabe udvikling, øget selvforståelse og større handlekompetance hos den enkelte, ikke blot for at fungere personligt, men også for lettere at kunne indgå i et større fællesskab - i privatlivet - på arbejdspladsen - under uddannelse.

Vi tilbyder;
  • Beskæftigelsesrettede forløb til jobcentre og uddannelsesinstitutioner
  • Kurser, forløb og foredrag til mindre og mellemstore virksomheder
  •  Individuelle kurser og forløb til private.
Du kan downloade vores materiale, hvor vores kernetilbud fremstår, men naturligvis laver vi også tilpassede forløb efter ønske og prissætning.

Et af vores faste tilbud er et fælles hold for deltagere med stress, angst eller depressions symptomer. 

Grunden til at man med succes kan lave hold hvor diagnoserne stress, angst og depression er slået sammen, er at den måde man håndtere livet med én eller flere af diagnoser tager udgangspunkt i samme grundtænkning og mestringsteknikker.

I holdundervisningen arbejdes der med metakognitive metoder, ACT værktøjer, mindfullness, hensigtsmæssig kommunikation, positiv psykologi med dertilhørende forskellige øvelser, der har til hensigt at øge selvforståelse og handlekompetence hos deltagerne. Der arbejdes naturligvis på at støtte handlekompetence og selvforståelse på den korte bane, men særligt at skabe iboende forandring, således at risikoen for tilbagefald mindskes.