Forløb for unge - under uddannelse

Alt for mange unge slås med selvværdsproblematikker, angst, stress og begyndende depression. 
Derudover kan unge fra belastede familier eller med diagnoser såsom ADD, ADHD, Autisme, Borderline og Skizofreni føle sig alene eller forkerte i et almindeligt ungemiljø og derfor have brug for hjælp eller støtte i perioder for at komme igennem studiet og kunne fungere i hverdagen. 
Hos Akademiet.Online tilbyder vi både individuelle forløb (evt. med pårørende) og holdforløb for unge efter aftale. 
Ring eller skriv til mig for at drøfte mulighederne. 
Listepriser findes her
Ungeforløb - stress, angst, selvværd Mange unge slås med angst, lavt selvværd og stress. Holdforløb eller individuelle samtaler