Individuelle forløb til virksomheder

Der kan være mange gode grunde til at en medarbejder ikke fungerer optimalt på arbejdet: måske er der ubalance i privatlivet, nye kollegaer eller nye roller i arbejdslivet, vedvarende høj arbejdsbelastning eller måske er der bare behov for forandring.  Uanset årsagen, så er det altid bedst at tage problemerne i opløbet eller i hvert fald i så god tid som mulig, så man undgår dårligt arbejdsmiljø, opsigelser og sygemeldinger (alle dele er omkostningstungt for medarbejderen såvel som arbejdspladsen). 
Nogle medarbejdere kan have svært ved at tale om det der virkelig er vigtigt for dem til deres nærmeste leder, måske er de ikke vant til at tale med deres ledelse om udfordringer eller også er de måske bange for at miste deres arbejde.  Et individuelt forløb kan hjælpe medarbejdere med at få tydeliggjort udfordringerne, så man lettere kan tage en dialog og kan lægge en plan for fremtiden i virksomheden - til alles bedste.  

Individuelle forløb Forløb hvor vi arbejder med personlige udfordringer/problemstillinger