Alt for mange mennesker slås med stress, angst og depression. Det er både hårdt for de ramte og for deres pårørende. På den korte bane er det vanskeligt at fastholde et arbejde, en uddannelse eller fungere socialt. På den lange bane, kan det betyde et mentalt knæk, der kan være vanskeligt at rejse sig fra på egen hånd.

Akademiet.online tilbyder kurser og individuelle forløb til jobcentre, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, med det formål at skabe udvikling, øget selvforståelse og større handlekompetance hos den enkelte.  Ikke blot for at fungere personligt, men også for lettere at kunne indgå i et større fællesskab - på arbejdspladsen - under uddannelse og i privatlivet.

I kan finde listepriser her  som inspiration, men vi laver som regel tilpassede forløb ud fra ønsker og prissætning. 

Kurser kan afholdes i jeres virksomhed, hvis I har egnede lokaler, men vi arrangerer også gerne kursuslokaler til formålet.